Teollisuuden projektinhoitoa ja tuotteistuspalveluja


ProProduct Oy on vuonna 2017 perustettu teollisuuslaitosten projektinhoitoon ja teollisuustuotteiden tuotteistukseen erikoistunut yritys.

ProProduct Oy toteuttaa laitostoimitusten projektinhoidon eri vaiheet hankintasopimuksesta laitoksen luovutukseen saakka. Systemaattisen projektinhoitopalvelun avulla varmistetaan projektin kannattavuus, aikataulu, laatu ja loppuasiakkaan asiakastyytyväisyys.

ProProduct tuotteistuspalvelu on erikoistunut vaativien teollisuustuotteiden tuotteistukseen liikeideasta tuotteen kehitykseen ja edelleen tuotteiden toimitukseen saakka. Systemaattisella tuotteistuksella saadaan kaupallistettua ideasta valmis kannattava tuote markkinoille, kasvatetaan liikevaihtoa, parannetaan liiketoiminnan kannattavuutta sekä vältytään teknologiariskeiltä.